Trikloretilen

Trichloroethylene

Trikloroetilen, organik halojen bileşiklerinden, renksiz, hafif zehirli, uçucu sıvı. Normal koşullar altında yanıcı olmadığı için kuru temizleme işlemlerinde, metal malzemelerin yağını gidermede, kahveden kafein, pamuk ile yünden yağ ve mumların özütlenmesinde çözücü olarak kullanılır.

İlk olarak 1864'te hazırlanan trikloroetilen Avrupa'da 1908'de, ABD'de ise 1925'te sanayi çapında üretilmeye başladı. 1,1,2,2-tetrakloroetanın seyreltik sodyum hidroksit ya da potasyum hidroksit gibi bazlarla tepkimeye sokulması sonucunda elde edilen bu bileşik sudan daha yoğundur ve suda hemen hemen hiç çözünmez.

Kullanım Alanları
Fabrike edilen buharın yağ giderilmesi veya metal parçalarının birleştirilmesinde kullanılır.

Ekstrasiyon proseslerinde bir endüstriyel solvent olarak, boya ve yapıştırıcılarda bir seyreltici olarak tekstil prosesi vb..bir çok uygulamada kullanılır.

Elektronik temizleyicilerde ve yapıştırıcı üretiminde çözücü olarak kullanılır.

PVC üretiminde zincir sonlandırıcı olarak kullanılan bir maddedir

Soğutucu olarak, bir ısı değiştirici sıvı olarak, kloroasetik asit, böcek ilaçları ,gumlar, reçineler, katranlar, boyalar ve verniklerin üretiminde bir kimyasal ara madde veya bir hammadde olarak kullanılır.

Kuru temizleme operasyonlarında kullanılır.

Görünümü Renksiz, sıvı haldedir.
Kimyasal Adı Trikloretilen, Trichloroethylene
Kimyasal Formülü C2HCl3
Kaynama Noktası 39.8 °C
Yoğunluk 1.45 g/mL

TOP